Insights

Наръчник за устойчиво пътуване до работа

Наръчника за устойчиво пътуване до работа цели да представи три основни елемента:

  • Градската гледна точка за транспорта;
  • Трансформацията на различни бизнеси към представянето на по-устойчиви практики за стигане до работното място;
  • Препоръки към граждани, бизнеси и други заинтересовани за усвояване на зелени методи и примери за устойчиви методи, които да бъдат приложени в ежедневието или работната среда.